Kategoria: Aktualności

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki
Wpis

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – tj. Dz.U z 2015r., poz. 515, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. z 2012r., poz.1019 z późn.zm. WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ OSOBA...

  • 1
  • 2