Skip to main content

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców na przewóz osób lub rzeczy

Chcesz mieć uprawienia do przewozu osób lub rzeczy? Auto-LEX pomoże Ci zdać egzamin i dostać takie uprawienia!

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Więcej jak 15 lat doświadczenia w nauce jazdy!
 • Kursy prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.
 • Elastyczność względem kierowców i gwarancja zadowolenia!
 • Samochód ciężarowy MAN.
Kurs daje możliwość przewożenia osób i towarów.

Ośrodek Auto Lex w Tarnowie prowadzi kursy kwalifikacji wstępnej dla kierowców którzy chcą przewozić rzeczy lub osoby. Dotyczy to kategorii – C1, C, C1+E, C+E lub – D1, D, D1+E, D+E. Kurs taki musi odbyć kierowca który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. KAT C mając 18 lat, a prawo jazdy KAT D tylko 21 lat. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej?

 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.
 • profil kierowcy zawodowego

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba przebywająca co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej?

 • część podstawowa- 97 godzin zajęć teoretycznych,
 • część specjalistyczna- 33 godzin zajęć teoretycznych,
 • część specjalistyczna- 8 godzin zajęć praktycznych na placu i w ruchu drogowym,
 • część specjalistyczna- 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.*

* Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o połowę.

Egzamin?

Egzamin Państwowy zdajesz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Osoby które ukończą kurs mają możliwość zdobycia prawa jazdy w wieku:

 • dla kategorii C mając 21 lat,
 • dla kategorii D mając 24 lata.

W momencie posiadania prawa jazdy kat. C i/lub D, ale nie posiadania odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia 21 lat (dla kategorii C) lub 24 lat (dla kategorii D), będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:

 • C1 oraz C1+E
 • D1 oraz D1+E – tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.

DODATKOWE przydatne INFORMACJE na temat kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu możesz przystąpić mając już ukończone 18 lat oraz bez prawa jazdy!

Zapraszamy do naszego ośrodka szkolenia kierowców w Tarnowie!

Ekonomicznej jest zrobić kurs prawo jazdy i kwalifikację wstępną (zapytaj o cenę obu kursów), po takim kursie możesz od razu wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu!

Pamiętaj, że kwalifikację wstępną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu, szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej, szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie (wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy), musisz wiedzieć, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!

Jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo!!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy, co 5 lat przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.

Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia, na dwie części.

Program szkolenia kursu kwalifikacji wstępnej w rozbiciu na 2 części

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia, na dwie części:

I. Część podstawowa obejmująca następujące bloki programowe:

Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku, zużycia paliwa, olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych urządzeń pojazdu.

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – Liczba godzin: 25

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę nie tylko drogową.

Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znaczenia profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnienia profilaktyki od prewencji.

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z taktyką i strategią działań przestępczych mających związek z przemytem nielegalnych imigrantów, rolą międzynarodowych grup przestępczych, odpowiedzialnością prawną i karna za pomocnictwo i udział w grupach przestępczych lub działaniach incydentalnych.

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z ogólnie pojętą ergonomią, jej wpływem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wpływem warunków psychofizycznych, socjalnych na bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – Liczba godzin: 10

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z pojęciami prawnymi wypadku i kolizji drogowej, odpowiedzialności prawno-karnej, zależności pomiędzy prędkością dopuszczalną i bezpieczną, szeroko pojętą problematyką związaną ze skutkami zdarzeń na drogach.

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z estetyką (wizualizacją) kierującego i pojazdu, w zagadnienia szeroko pojętej kultury zachowań, funkcjonowania, a przede wszystkim – przy oczywistej identyfikacji marketingowej – kultury na drodze.

 Część specjalistyczna obejmująca następujące bloki programów

Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem zasad fizyki w kontekście działających sił w samochodzie, zależności bezpieczeństwa kierowania od różnego rodzaju oporów i mocowań ładunków. Metodyka T/C/J

Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem paliwa, zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego. Metodyka T/C/J

Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym również ze zrozumieniem znaczenia unifikacji przepisów krajowych i Unii Europejskiej. Metodyka T

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z kompleksową rolą transportu w gospodarce krajowej i międzynarodowej, w tym szczególnie transportu drogowego, rolą transportu kombinowanego i udziałem przewoźnika w globalnych systemach transportowych, rolą przewozów specjalistycznych. Metodyka T

Dlaczego u nas kurs kwalifikacji wstępnej?

Ponadto wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów przygotowujących do egzaminu w tej kategorii zostało już wielokrotnie docenione przez naszych kursantów.

Czytaj więcej w zakładce opinie.

GWARANCJA! SATYSFAKCJI …

albo godzina GRATIS!

Opinie naszych kursantów

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God