Skip to main content

Kurs prawo jazdy kat. B

Czas trwania kursu:
4-8 tygodni

30 godz.
teorii

30 godz.
praktycznych

Egzamin
wewnętrzny

9 samochodów
do wyboru

Marzysz o prawku na samochód? Idealnie trafiłeś bo w naszej szkole nauczymy Cię odpowiedniej wiedzy i praktyki jazdy samochodem osobowym.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Instruktorzy o ponad 15 letnim doświadczeniu w nauce jazdy!
 • Instruktorzy z najwyższej półki o dużym doświadczeniu!
 • Własny i duży plac do nauki jazdy!
 • BEZPŁATNE jazdy próbne (jako pasażer)!
 • Samochód z AUTOMATYCZNĄ skrzynią biegów!! Opel Corsa

Terminy rozpoczęcia kursu

Bochnia

Zapytaj nas telefonicznie o nadchodzące wydarzenia.

Prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Wymagany wiek:

 • 17 lat i 9 miesięcy

Wymagana liczba godzin szkolenia:

 • teoria: nie mniej, niż 30 godzin szkolnych (po 45 minut)
 • praktyka: nie mniej, niż 30 godzin

Cele ogólne szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi zgodnie z programem szkolenia, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cele szczegółowe szkolenia kandydatów na kierowców kat. B prawa jazdy:

W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu powinien umieć:

 • określić wymagania programowe na kat. B prawa jazdy, związane z przepisami ruchu drogowego,
 • wyjaśnić podstawowe definicje pojęć zamieszczone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
 • określić główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi,
 • określić kolejność zastosowania się kierującego pojazdem samochodowym do przepisów ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione,
 • zastosować się do przepisów związanych z ruchem pieszych na drogach publicznych,
  określić dopuszczalne prędkości dla kierujących pojazdami samochodowymi na obszarze zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania,
 • wyjaśnić zasady prawidłowego wykonywania manewrów przez kierującego pojazdem samochodowym, tj.: wymijania, omijania, zawracania, cofania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania , w tym z prawej strony,
 • określić pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych na skrzyżowaniach: równorzędnych, oznaczonych znakami drogowymi, o ruchu kierowanym i okrężnym,
 • wyjaśnić zasady używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • scharakteryzować techniki kierowania pojazdem samochodowym w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych,
 • wyjaśnić zasady holowania pojazdów samochodowych,
 • wyjaśnić zasady zatrzymywania i postoju pojazdów samochodowych na różnych drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku,
 • określić zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych,
 • określić zasady i sposoby prowadzenia reanimacji, oraz zakładania opasek uciskowych dla poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 • określić uprawnienia policji dotyczące kontroli ruchu drogowego

Program szkolenia kategorii ″B″ w rozbiciu na poszczególne tematyty

DZIAŁ I – Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 - Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

 1. Wstęp
 2. Podział dróg
 3. Elementy drogi
 4. Obszary występowania dróg
 5. Użytkownicy dróg
 6. Pojęcia związane z ruchem pojazdów
 7. Pojazdy w ruchu drogowym
 8. Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

 1. Sposób organizacji ruchu drogowego
 2. Kultura na drodze
 3. Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożądanych
 4. Zasada ograniczonego zaufania
 5. Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 - Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 3

 1. Ruch prawostronny
 2. Włączanie się do ruchu
 3. Wymijanie. Omijanie. Cofanie
 4. Wyprzedzanie
 5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Rodzaje skrzyżowań
 2. Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych
 3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu
 4. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 5. Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

 1. Przejazdy kolejowe
 2. Przejazdy tramwajowe
 3. Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

 1. Zachowanie wobec pieszych
 2. Zachowanie wobec rowerzystów
 3. Pojazdy specjalnego przeznaczenia
 4. Kolumna pojazdów

Lekcja 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Prędkość bezpieczna
 2. Zachowanie prawidłowego odstępu
 3. Droga zatrzymania
 4. Droga hamowania

Temat 2

 1. Zatrzymanie i postój
 2. Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku
 3. Holowanie
 4. Holowanie motoroweru lub motocykla

Temat 3

 1. Oświetlenie pojazdu
 2. Używanie świateł zewnętrznych
 3. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 - Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

 1. Rodzaje znaków drogowych
 2. Znaki ostrzegawcze

Temat 2

 1. Znaki nakazu
 2. Znaki zakazu

Temat 3

 1. Znaki informacyjne
 2. Znaki kierunku i miejscowości
 3. Znaki uzupełniające

Temat 4

 1. Znaki drogowe poziome

Temat 5

 1. Sygnały świetlne
 2. Rodzaje sygnalizatorów
 3. Sygnały dawane przez uprawnione osoby
 4. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczane na drodze

Lekcja 6 - Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

 1. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 2. Prawo jazdy
 3. Uprawnienia wynikające z prawa jazdy
 4. Wydawanie praw jazdy
 5. Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy
 6. Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 7. Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych
 8. Usuwanie pojazdów

Temat 2

 1. Wyposażenie obowiązkowe
 2. Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu
 3. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
 4. Rejestracja pojazdu
 5. Karta pojazdu
 6. Przeniesienie własności pojazdu
 7. Wyrejestrowanie pojazdu
 8. Dokumenty pojazdu
 9. Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

 1. Uprawnienia Policji i Inspekcji Transportu Drogowego
 2. Zachowanie podczas kontroli
 3. Mandaty i punkty karne

Temat 4

 1. Ubezpieczenie OC
 2. Ubezpieczenie AC
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Ubezpieczenie Assistance

Lekcja 7 - Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

 1. Przewóz pasażerów
 2. Przewóz dzieci samochodem
 3. Korzystanie z telefonu w samochodzie
 4. Przewóz i zabezpieczenie ładunków
 5. Ciągnięcie przyczepy
 6. Jazda z przyczepą

DZIAŁ II – Technika kierowania pojazdem

Lekcja 8 - Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

 1. Ubiór kierowcy
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Uruchomienie silnika
 4. Kontrolki na desce rozdzielczej
 5. Ruszanie
 6. Utrzymanie kierunku
 7. Kręcenie kierownicą
 8. Jazda slalomem

Temat 2

 1. Technika zmiany biegów
 2. Zmiana biegów w górę
 3. Zmiana biegów w dół
 4. Bieg wsteczny
 5. Dobre praktyki podczas zmiany biegów
 6. Jazda do tyłu

Temat 3

 1. Jazda w ruchu miejskim
 2. parkowanie
 3. Wyprzedzanie
 4. Hamowanie
 5. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi
 6. Hamowanie awaryjne
 7. Ruszanie na wzniesieniu
 8. Zawracanie

Temat 4

 1. Charakterystyki pojazdów
 2. Pokonywanie zakrętów
 3. Eco-driving – jazda energooszczędna
 4. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach

Temat 5

 1. Jazda w nocy
 2. Jazda w deszczu
 3. Jazda we mgle
 4. Jazda w zimie
 5. Jazda w górach
 6. Poślizg – przyczyny i zapobieganie
 7. Łańcuchy przeciwposlizgowe

DZIAŁ III – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 - Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

 1. Nadwozie
 2. Podwozie

Temat 2

 1. Podstawowe rodzaje jednostek napędowych
 2. Rodzaje silników spalinowych
 3. Budowa silnika spalinowego
 4. Parametry charakteryzujące silnik
 5. Układ przeniesienia napędu
 6. Warianty układów napędowych

Temat 3

 1. Budowa i działanie układu kierowniczego
 2. Budowa i działanie układu hamulcowego
 3. Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

 1. Opony diaonalne i radialne
 2. Bieżnik – funkcje i klasyfikacja
 3. Opony letnie i zimowe
 4. Właściwe ciśnienie powietrza
 5. Oznaczenie opon
 6. Amortyzatory i stabilizatory

Temat 5

 1. Instalacja elektryczna
 2. Żarówki motocyklowe
 3. Rozładowanie akumulatora

Temat 6

 1. Czynności obsługowe
 2. Zasady BHP przy pracach obsługowych
 3. Codzienna obsługa pojazdu
 4. Okresowa obsługa układów pojazdu
 5. Wymiana koła
 6. Czystość pojazdu a bezpieczeństwo

DZIAŁ IV – Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 - Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

 1. Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem
 2. Alkohol i inne używki
 3. Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu
 4. Wpływ leków na prowadzenie pojazdu
 5. Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11 - Pierwsza pomoc

Temat 1

 1. System ratownictwa drogowego
 2. Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego
 3. Postępowanie z poszkodowanym
 4. Użycie gaśnicy samochodowej
 5. Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

Materiały dodatkowe

Temat 1

 1. Warunki przystąpienia do egzaminu

Temat 2

 1. Zakres uprawnień wynikających z posiadania kategoii prawa jazdy B+E
 2. Zespół pojazdów ruchu drogowym
 3. Technika jazdy z pzyczepą
 4. Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy z pojazdem
 5. Rozmieszczanie ładunku na przyczepie

Dlaczego warto dołączyć do naszego grona zadowolonych kursantów?

Posiadamy pełnowymiarowy plan manewrowy, będący idealnym odzwierciedleniem placu egzaminacyjnego w MORD. Tym samym nasi kursanci znacznie łatwiej oswajają się z warunkami egzaminu państwowego praktycznego. Ponadto unikają oni niepotrzebnego stresu związanego ze zmienionymi warunkami na placu w stosunku do tych, na których pobierali lekcje w szkole nauki jazdy.

Ponadto wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów przygotowujących do egzaminu w tej kategorii zostało już wielokrotnie docenione przez naszych kursantów.

Czytaj więcej w zakładce opinie.

GWARANCJA! SATYSFAKCJI …

albo godzina GRATIS!

Opinie naszych kursantów

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God