Podstawowe informacje o kat. C+E

Prawo jazdy kategoria C+E – szczegóły

Prawo jazdy kategorii C+E upoważnia do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą.

Wymagany wiek: 20 lat i 9 miesięcy.

Wymagana liczba godzin szkolenia:
– praktyka: nie mniej, niż 25 godzin

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, mocowanie ładunków, ekonomia jazdy, zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym.

DZIAŁ I – Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 – Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

 • Wstęp
 • Podział dróg
 • Elementy drogi
 • Obszary występowania dróg
 • Użytkownicy dróg
 • Pojęcia związane z ruchem pojazdów
 • Pojazdy w ruchu drogowym
 • Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

 • Sposób organizacji ruchu drogowego
 • Kultura na drodze
 • Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożadanych
 • Zasada ograniczonego zaufania
 • Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 – Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 1

 • Ruch prawostronny
 • Włączanie się do ruchu
 • Wymijanie. Omijanie. Cofanie
 • Wyprzedzanie
 • Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 • Rodzaje skrzyżowań
 • Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych
 • Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu
 • Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 • Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

 • Przejazdy kolejowe
 • Przejazdy tramwajowe
 • Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

 • Zachowanie wobec pieszych
 • Zachowanie wobec rowerzystów
 • Pojazdy specjalnego przeznaczenia
 • Kolumna pojazdów

Lekcja 4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 • Prędkość bezpieczna
 • Zachowanie prawidłowego odstępu
 • Droga zatrzymania
 • Droga hamowania

Temat 2

 • Zatrzymanie i postój
 • Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku
 • Holowanie

Temat 3

 • Oświetlenie pojazdu
 • Używanie świateł zewnętrznych
 • Używanie sygnałów dzwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 – Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

 • Rodzaje znaków drogowych
 • Znaki ostrzegawcze

Temat 2

 • Znaki nakazu
 • Znaki zakazu

Temat 3

 • Znaki informacyjne
 • Znaki kierunku i miejscowości
 • Znaki uzupełniające

Temat 4

 • Znaki drogowe poziome

Temat 5

 • Sygnały świetlne
 • Rodzaje sygnalizatorów
 • Sygnały dawane przez uprawnione osoby
 • Sygnały dzwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczane na drodze

Lekcja 6 – Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

 • Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 • Prawo jazdy
 • Uprawnienia wynikające z prawa jazdy
 • Wydawanie praw jazdy
 • Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy
 • Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych
 • Usuwanie pojazdów

Temat 2

 • Wyposażenie obowiązkowe
 • Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu
 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu
 • Rejestracja pojazdu
 • Karta pojazdu
 • Przeniesienie własności pojazdu
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

 • Dokumenty pojazdu
 • Dokumenty związane z przewozem drogowym
 • Czytanie map i planowanie trasy

Temat 4

 • Normy czasu pracy
 • Obsługa tachografu
 • Uprawnienia policji i Inspekcji Transportu Drogowego
 • Zachowanie podczas kontroli
 • Mandaty i punkty karne

Temat 5

 • Ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie Assistance

DZIAŁ II – Technika kierowania pojazdem

Lekcja 7 – Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

 • Ogólne zasady przewozu towarów, mocowanie ładunków
 • Ładunki ponadgabarytowe
 • Załadunek i rozładunek
 • Przewóz osób w samochodzie ciężarowym
 • Prowadzenie pojazdu z przyczepą lub naczepą
 • Jazda w terenie
 • Uprzywilejowany pojazd ciężarowy

Lekcja 8 – Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

 • Kabina kierowcy
 • Widoczność z kabiny kierowcy, lusterka w pojeździe
 • Przygotowanie do jazdy
 • Uruchomianie silnika
 • Kontrolki na desce rozdzielczej
 • Ruszanie
 • Utrzymanie kierunku
 • Kręcenie kierownicą

Temat 2

 • Technika zmiany biegów
 • Zmiana biegów w górę
 • Zmiana biegów w dół
 • Włączanie się do ruchu
 • Dobre praktyki podczas zmiany biegów
 • Jazda do tyłu

Temat 3

 • Jazda w ruchu miejskim
 • Parkowanie
 • Wyprzedzanie
 • Hamowanie
 • Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi
 • Ruszanie na wzniesieniu
 • Zawracanie

Temat 4

 • Charakterystyki pojazdów
 • Pokonywanie zakrętów
 • Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach
 • Eco-driving – jazda energooszczędna

Temat 5

 • Jazda w nocy
 • Jazda w deszczu
 • Jazda we mgle
 • Jazda w zimie
 • Poślizg – przyczyny i zapobieganie
 • Jazda w terenie górzystym
 • Łańcuchy przeciwpoślizgowe

DZIAŁ III – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

 • Wiadomości ogólne

Temat 2

 • Budowa silnika spalinowego
 • Parametry charakteryzujące silnik
 • Układ przeniesienia napędu

Temat 3

 • Budowa i działanie układu kierowniczego
 • Budowa i działanie układu hamulcowego
 • Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

 • Opony diaonalne i radialne
 • Właściwe ciśnienie powietrza
 • Oznaczenie opon
 • Zawieszenie pojazdu

Temat 5

 • Instalacja elektryczna
 • Zarówki samochodowe

Temat 6

 • Zasady BHP przy pracach obsługowych
 • Codzienna obsługa pojazdu
 • Okresowa obsługa układów pojazdu
 • Czystość pojazdu a bezpieczeństwo

DZIAŁ IV – Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 – Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

 • Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem
 • Alkohol i inne używki
 • Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu
 • Wpływ leków na prowadzenie pojazdu
 • Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11- Pierwsza pomoc

Temat 1

 • System ratownictwa drogowego
 • Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego
 • Postępowanie z poszkodowanym
 • Użycie gaśnicy samochodowej
 • Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

MATERIAŁY DODATKOWE

Temat 1

 • Formalności przed egzaminem
 • Część teoretyczna egzaminu
 • Egzamin praktyczny

Temat 2

 • Wymagania dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy
 • Nowoczesne metody szkolenia kierowcó wykonujących przewóz drogowy

Temat 3

 • Elektroniczny pobór opłat

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO – 20h

Kat. C + E

2500
4-5 tygodni
 • Teorii - BRAK
 • 25 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • Sam. cięż. MAN + Przyczepa

Zaufaj profesjonalistom!

Zadowoleni kursanci

GWARANTUJĘ Ci satysfakcję..

… a w razie niezadowolenia godzinę GRATIS!