Kursy ADR dostępne w AUTO-LEX!

Kursy ADR dostępne w AUTO-LEX!

KURSY ADR

Kursy dokształcające początkowe i doskonalące w zakresie:

  1. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  2. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  3. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
  4. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Warunki przyjęcia na kurs:

a)     ukończone 21 lat

b)     posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B.

KURS NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH W RUCHU DROGOWYM ( NALEWAKI)

Klasa:

2 – gazy

3 – paliw

Warunki przyjęcia na kurs:

a)     ukończone 18 lat

Leave a Reply

Your email address will not be published.