Szkoła Nauki Jazdy która da Ci gwarancję !

Kurs na osobę kierująca ruchem

Potrzebujesz uprawnień na kierowanie ruchem drogowym? Idealnie trafiłeś bo w naszej szkole nauczymy Cię odpowiedniej wiedzy i jak kierować ruchem drogowym.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Instruktorzy o ponad 15 letnim doświadczeniu w nauce jazdy!
 • Instruktorzy z najwyższej półki o dużym doświadczeniu!
 • Własny i duży plac do nauki jazdy!

Podstawowe informacje

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu, wskazanie uprawnień:

 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 • osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przejazdu;
 • strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt la–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

Omówienie możliwości wystąpienia:

 • różnych reakcji kierujących pojazdami,
 • konieczności prowadzenia kierujących pojazdami,
 • różnych warunków atmosferycznych, w szczególności niedostatecznej widoczności,
 • różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu,
 • unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym, oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji, dotyczące sprawcy wykroczenie i okoliczności popełnionego wykroczenia.

Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się

Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)