Skip to main content

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający kierowców na przewóz osób lub rzeczy

Chcesz mieć uprawienia do przewozu osób lub rzeczy? Auto-LEX pomoże Ci zdać egzamin i dostać takie uprawienia!

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Więcej jak 15 lat doświadczenia w nauce jazdy!
 • Kursy prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.
 • Elastyczność względem kierowców i gwarancja zadowolenia!
 • Samochód ciężarowy MAN.
Kurs daje możliwość przewożenia osób i towarów.

Nasz ośrodek szkolenia kierowców AUTO-LEX, który ma siedzibę w Tarnowie zajmuje się również kursami kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kierowców którzy wcześniej wykonali kwalifikację wstępną dla kat. C1, C, C1+E, C+E a chcą uzyskać dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1,D,D1+E oraz D+E.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. KAT C mając 18 lat, a prawo jazdy KAT D tylko 21 lat. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

 • zakończona pozytywnym testem kwalifikacja wstępna,
 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba przebywająca co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

 • część specjalistyczna – 65 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • część specjalistyczna – 5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Egzamin?

Egzamin Państwowy zdajesz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

DODATKOWE przydatne INFORMACJE na temat kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Do kursu możesz przystąpić mając już ukończone 18 lat oraz bez prawa jazdy!

Zapraszamy do naszego ośrodka szkolenia kierowców w Tarnowie!

Ekonomicznej jest zrobić kurs prawo jazdy i kwalifikację wstępną (zapytaj o cenę obu kursów), po takim kursie możesz od razu wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu!

Pamiętaj, że kwalifikację wstępną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej,
szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie (wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy),
musisz wiedzieć, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!

Jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo!!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy,
co 5 lat przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.

Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i poszerzenia uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia obejmuje część specjalistyczną kursu zawierającą następujące bloki programowe.

Program szkolenia kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kurs przygotowany został dla kierowców, którzy chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E, a ukończyli kwalifikację wstępną dla pojazdów kategorii D, D1, D+E, D1+E. Na kursie zostanie przedstawiona wiedza specjalistyczna z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i poszerzenia uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia obejmuje część specjalistyczną kursu zawierającą następujące bloki programowe:

Bloki programowe kursu:

Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem zasad fizyki w kontekście sił działających w samochodzie, zależności bezpieczeństwa kierowania od różnego rodzaju oporów i mocowań ładunków.

Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – Liczba godzin: 5

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem paliwa, zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego.

Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów. – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym również ze zrozumieniem znaczenia unifikacji przepisów krajowych i Unii Europejskiej.

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z kompleksową rolą transportu w gospodarce krajowej i międzynarodowej, w tym szczególnie transportu drogowego, rolą transportu kombinowanego i udziałem przewoźnika w globalnych systemach transportowych, rolą przewozów specjalistycznych.

CZAS TRWANIA KURSU
• część teoretyczna: 65 godz. • część praktyczna: 5 godz.

Dlaczego u nas kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?

Ponadto wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów przygotowujących do egzaminu w tej kategorii zostało już wielokrotnie docenione przez naszych kursantów.

GWARANCJA! SATYSFAKCJI …

albo godzina GRATIS!

Opinie naszych kursantów

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God