Skip to main content

Kurs prawo jazdy kat. A, AM, A1 lub A2

Czas trwania kursu:
4-6 tygodni

30 godz.
teorii

20 godz.
praktycznych

Egzamin
wewnętrzny

3 motory
do wyboru

Marzysz o prawku na motor? Idealnie trafiłeś bo w naszej szkole nauczymy Cię odpowiedniej wiedzy i praktyki jazdy na motorze.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Ponad 15 lat doświadczenia w nauce jazdy na motorze!
 • Kursy prowadzone przez profesjonalnych instruktorów.
 • 3 motory do wyboru oraz duży plac manewrowy.
 • Gwarancja satysfakcji albo godzina jazdy gratis!

Terminy rozpoczęcia kursu

Tarnów

Zapytaj nas telefonicznie o nadchodzące wydarzenia.

Bochnia

Zapytaj nas telefonicznie o nadchodzące wydarzenia.

Prawo jazdy kategorii A upoważnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Prawo jazdy kategorii AM upoważnia do kierowania:

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Prawo jazdy kategorii A1 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie),

Wymagany wiek:

 • 13 lat i 9 miesięcy (kat AM)
 • 15 lat i 9 miesięcy (kat A1)
 • 17 lat i 9 miesięcy (kat A2),
 • 19 lat i 9 miesięcy (kat. A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2) lub 24 lata (kat. A w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2).

Wymagana liczba godzin szkolenia:

 • teoria: nie mniej, niż 30 godzin szkolnych (po 45 minut)
 • praktyka: nie mniej, niż 20 godzin
 • kat AM – 10 godzin teorii i 10 godzin jazdy

Cele ogólne szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jednośladowymi zgodnie z programem szkolenia, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cele szczegółowe szkolenia kandydatów na kierowców kat. A i A2 prawa jazdy:

W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu powinien umieć:

 • określić wymagania programowe na kat. A, A2 prawa jazdy, związane z przepisami ruchu drogowego,
 • wyjaśnić podstawowe definicje pojęć zamieszczone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
 • określić główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi,
 • określić kolejność zastosowania się kierującego motocyklem do przepisów ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione,
 • zastosować się do przepisów związanych z ruchem pieszych na drogach publicznych,
 • określić dopuszczalne prędkości dla kierujących motocyklami na obszarze zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania,
 • wyjaśnić zasady prawidłowego wykonywania manewrów przez kierującego motocyklem, tj.: wymijania, omijania, zawracania, cofania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania , w tym z prawej strony,
 • określić pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych na skrzyżowaniach: równorzędnych, oznaczonych znakami drogowymi, o ruchu kierowanym i okrężnym,
 • wyjaśnić zasady używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
  scharakteryzować techniki kierowania motocyklem w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych,
 • wyjaśnić zasady zatrzymywania i postoju pojazdów jednośladowych na różnych drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku,
 • wyjaśnić zasady holowania pojazdów jednośladowych
  określić zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych,
 • określić zasady i sposoby prowadzenia reanimacji, oraz zakładania opasek uciskowych dla poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 • określić uprawnienia policji dotyczące kontroli ruchu drogowego,

Program szkolenia kategorii ″A″ w rozbiciu na poszczególne tematy

DZIAŁ I – Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 - Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

 1. Wstęp
 2. Podział dróg
 3. Elementy drogi
 4. Obszary występowania dróg
 5. Użytkownicy dróg
 6. Pojęcia związane z ruchem pojazdów
 7. Pojazdy w ruchu drogowym
 8. Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

 1. Sposób organizacji ruchu drogowego
 2. Kultura na drodze
 3. Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożądanych
 4. Zasada ograniczonego zaufania
 5. Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 - Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 3

 1. Ruch prawostronny
 2. Włączanie się do ruchu
 3. Wymijanie. Omijanie. Cofanie
 4. Wyprzedzanie
 5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Rodzaje skrzyżowań
 2. Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych
 3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu
 4. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 5. Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

 1. Przejazdy kolejowe
 2. Przejazdy tramwajowe
 3. Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

 1. Zachowanie wobec pieszych
 2. Zachowanie wobec rowerzystów
 3. Pojazdy specjalnego przeznaczenia
 4. Kolumna pojazdów

Lekcja 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Prędkość bezpieczna
 2. Zachowanie prawidłowego odstępu
 3. Droga zatrzymania
 4. Droga hamowania

Temat 2

 1. Zatrzymanie i postój
 2. Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku
 3. Holowanie
 4. Holowanie motoroweru lub motocykla

Temat 3

 1. Oświetlenie pojazdu
 2. Używanie świateł zewnętrznych
 3. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 - Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

 1. Rodzaje znaków drogowych
 2. Znaki ostrzegawcze

Temat 2

 1. Znaki nakazu
 2. Znaki zakazu

Temat 3

 1. Znaki informacyjne
 2. Znaki kierunku i miejscowości
 3. Znaki uzupełniające

Temat 4

 1. Znaki drogowe poziome

Temat 5

 1. Sygnały świetlne
 2. Rodzaje sygnalizatorów
 3. Sygnały dawane przez uprawnione osoby
 4. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczane na drodze

Lekcja 6 - Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

 1. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 2. Prawo jazdy
 3. Uprawnienia wynikające z prawa jazdy
 4. Wydawanie praw jazdy
 5. Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy
 6. Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 7. Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych
 8. Usuwanie pojazdów

Temat 2

 1. Wyposażenie obowiązkowe
 2. Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu
 3. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
 4. Rejestracja pojazdu
 5. Karta pojazdu
 6. Przeniesienie własności pojazdu
 7. Wyrejestrowanie pojazdu
 8. Dokumenty pojazdu
 9. Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

 1. Uprawnienia Policji i Inspekcji Transportu Drogowego
 2. Zachowanie podczas kontroli
 3. Mandaty i punkty karne

Temat 4

 1. Ubezpieczenie OC
 2. Ubezpieczenie AC
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Ubezpieczenie Assistance

Lekcja 7 - Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

 1. Jazda z pasażerem
 2. Jazda w grupie
 3. Korzystanie z telefonu komórkowego
 4. Przewóz i zabezpieczenie ładunków
 5. Jazda z przyczepą
 6. Jazda z wózkiem boczny

DZIAŁ II – Technika kierowania pojazdem

Lekcja 8 - Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

 1. Ubiór motocyklisty
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Uruchomienie silnika
 4. Kontrolki na desce rozdzielczej
 5. Ruszanie
 6. Jazda slalomem

Temat 2

 1. Technika zmiany biegów
 2. Zmiana biegów w górę
 3. Zmiana biegów w gół
 4. Dobre praktyki podczas zmiany biegów

Temat 3

 1. Jazda w ruchu miejskim
 2. Wyprzedzanie
 3. Hamowanie
 4. Hamowanie awaryjne

Temat 4

 1. Pokonywanie zakrętów
 2. Hamowanie w zakrętach
 3. Zwiększenie przyczepności przedniego koła
 4. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach

Temat 5

 1. Jazda w terenie
 2. Jazda motocyklem podczas upałów
 3. Jazda w nocy
 4. Jazda w deszczu
 5. Jazda we mgle
 6. Jazda motocyklem w zimie
 7. Jazda w górach
 8. Poślizg

DZIAŁ III – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 - Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

 1. Wiadomości ogólne
 2. Rodzaje motocykli

Temat 2

 1. Silnik
 2. Silniki stosowane w motocyklach
 3. Układ zasilania
 4. Układ chłodzenia
 5. Układ napędowy

Temat 3

 1. Budowa i działanie układu hamulcowego
 2. Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

 1. Rodzaje kół i ogumienia
 2. Zawieszenie

Temat 5

 1. Instalacja elektryczna
 2. Zarówki motocyklowe
 3. Rozładowanie akumulatora

Temat 6

 1. Czynności obsługowe
 2. Zasady BHP przy pracach obsługowych
 3. Codzienna obsługa pojazdu
 4. okresowa obsługa układów pojazdu

DZIAŁ IV – Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 - Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

 1. Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem
 2. Alkohol i inne używki
 3. Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu
 4. Wpływ leków na prowadzenie pojazdu
 5. Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11 - Pierwsza pomoc

Temat 1

 1. System ratownictwa drogowego
 2. Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego
 3. Postępowanie z poszkodowanym
 4. Użycie gaśnicy samochodowej
 5. Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

Materiały dodatkowe

Temat 1

 1. Warunki przystąpienia do egzaminu
 2. Część praktyczna egzaminu

Dlaczego warto dołączyć do naszego grona zadowolonych kursantów?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że jako jedyna szkoła nauki jazdy w regionie OSK Auto-LEX B&J Nowak sp. z o.o. posiada pełnowymiarowy plac na kategorię A oraz A2. Dzięki temu możemy odtworzyć kursantowi dokładny przebieg egzaminu państwowego na placu egzaminacyjnym, bez pomijania jakichkolwiek zadań (np. slalom przy prędkości 50km/h). Nie uczymy na starych zasadach (np. słynna „ósemka”, bez praktycznego zastosowania na egzaminie), tylko zgodnie z wprowadzonymi w 2013 roku zmianami prawnymi.

Ponadto wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów przygotowujących do egzaminu w tej kategorii zostało już wielokrotnie docenione przez naszych kursantów.

GWARANCJA! SATYSFAKCJI …

albo godzina GRATIS!

Opinie naszych kursantów

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God