Skip to main content

Kurs prawo jazdy kat. C

Czas trwania kursu:
4-8 tygodni

20 godz.
teorii

30 godz.
praktycznych

Egzamin
wewnętrzny

Sam.
ciężarowy MAN

Chcesz mieć uprawienia do kierowania dużymi pojazdami? Auto-LEX pomoże Ci zdać egzamin i dostać takie uprawienia!

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Więcej jak 15 lat doświadczenia w nauce jazdy!
 • Doświadczeni i zawodowi kierowcy są instruktorami!
 • Elastyczność względem kierowców i gwarancja zadowolenia!
 • Samochód ciężarowy MAN.

Terminy rozpoczęcia kursu

Tarnów

Zapytaj nas telefonicznie o nadchodzące wydarzenia.

Bochnia

Zapytaj nas telefonicznie o nadchodzące wydarzenia.

Prawo jazdy kategorii C upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Wymagany wiek:

 • 20 lat i 9 miesięcy

Wymagana liczba godzin szkolenia:

 • teoria: nie mniej, niż 20 godzin szkolnych (po 45 minut)
 • praktyka: nie mniej, niż 30 godzin

Cele ogólne szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, mocowanie ładunków, ekonomia jazdy, zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym.

Program szkolenia kategorii ″C″ w rozbiciu na poszczególne tematy

DZIAŁ I – Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 - Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

 1. Wstęp
 2. Podział dróg
 3. Elementy drogi
 4. Obszary występowania dróg
 5. Użytkownicy dróg
 6. Pojęcia związane z ruchem pojazdów
 7. Pojazdy w ruchu drogowym
 8. Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

 1. Sposób organizacji ruchu drogowego
 2. Kultura na drodze
 3. Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożądanych
 4. Zasada ograniczonego zaufania
 5. Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 - Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 3

 1. Ruch prawostronny
 2. Włączanie się do ruchu
 3. Wymijanie. Omijanie. Cofanie
 4. Wyprzedzanie
 5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Rodzaje skrzyżowań
 2. Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych
 3. Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu
 4. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
 5. Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

 1. Przejazdy kolejowe
 2. Przejazdy tramwajowe
 3. Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

 1. Zachowanie wobec pieszych
 2. Zachowanie wobec rowerzystów
 3. Pojazdy specjalnego przeznaczenia
 4. Kolumna pojazdów

Lekcja 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

 1. Prędkość bezpieczna
 2. Zachowanie prawidłowego odstępu
 3. Droga zatrzymania
 4. Droga hamowania

Temat 2

 1. Zatrzymanie i postój
 2. Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku
 3. Holowanie
 4. Holowanie motoroweru lub motocykla

Temat 3

 1. Oświetlenie pojazdu
 2. Używanie świateł zewnętrznych
 3. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 - Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

 1. Rodzaje znaków drogowych
 2. Znaki ostrzegawcze

Temat 2

 1. Znaki nakazu
 2. Znaki zakazu

Temat 3

 1. Znaki informacyjne
 2. Znaki kierunku i miejscowości
 3. Znaki uzupełniające

Temat 4

 1. Znaki drogowe poziome

Temat 5

 1. Sygnały świetlne
 2. Rodzaje sygnalizatorów
 3. Sygnały dawane przez uprawnione osoby
 4. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczane na drodze

Lekcja 6 - Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

 1. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
 2. Prawo jazdy
 3. Uprawnienia wynikające z prawa jazdy
 4. Wydawanie praw jazdy
 5. Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy
 6. Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 7. Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych
 8. Usuwanie pojazdów

Temat 2

 1. Wyposażenie obowiązkowe
 2. Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu
 3. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
 4. Rejestracja pojazdu
 5. Karta pojazdu
 6. Przeniesienie własności pojazdu
 7. Wyrejestrowanie pojazdu
 8. Dokumenty pojazdu
 9. Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

 1. Uprawnienia Policji i Inspekcji Transportu Drogowego
 2. Zachowanie podczas kontroli
 3. Mandaty i punkty karne

Temat 4

 • Dokumenty pojazdu
 • Dokumenty związane z przewozem drogowym
 • Czytanie map i planowanie trasy

Temat 5

 1. Ubezpieczenie OC
 2. Ubezpieczenie AC
 3. Ubezpieczenie NNW
 4. Ubezpieczenie Assistance

Lekcja 7 - Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

 1. Ogólne zasady przewozu towarów
 2. Mocowanie ładunków
 3. Ładunki ponadgabarytowe
 4. Załadunek i rozładunek
 5. Przewóz osób w samochodzie ciężarowym
 6. Prowadzenie pojazdu z przyczepą lub naczepą
 7. Jazda w terenie
 8. Uprzywilejowany pojazd ciężarowy

DZIAŁ II – Technika kierowania pojazdem

Lekcja 8 - Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

 1. Ubiór kierowcy
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Uruchomienie silnika
 4. Kontrolki na desce rozdzielczej
 5. Ruszanie
 6. Utrzymanie kierunku
 7. Kręcenie kierownicą
 8. Jazda slalomem

Temat 2

 1. Technika zmiany biegów
 2. Zmiana biegów w górę
 3. Zmiana biegów w dół
 4. Bieg wsteczny
 5. Dobre praktyki podczas zmiany biegów
 6. Jazda do tyłu

Temat 3

 1. Jazda w ruchu miejskim
 2. parkowanie
 3. Wyprzedzanie
 4. Hamowanie
 5. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi
 6. Hamowanie awaryjne
 7. Ruszanie na wzniesieniu
 8. Zawracanie

Temat 4

 1. Charakterystyki pojazdów
 2. Pokonywanie zakrętów
 3. Eco-driving – jazda energooszczędna
 4. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach

Temat 5

 1. Jazda w nocy
 2. Jazda w deszczu
 3. Jazda we mgle
 4. Jazda w zimie
 5. Jazda w górach
 6. Poślizg – przyczyny i zapobieganie
 7. Łańcuchy przeciwposlizgowe

DZIAŁ III – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 - Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

 1. Kabina kierowcy
 2. Widoczność z kabiny kierowcy, lusterka w pojeździe
 3. Przygotowanie do jazdy
 4. Uruchomianie silnika
 5. Kontrolki na desce rozdzielczej
 6. Ruszanie
 7. Utrzymanie kierunku
 8. Kręcenie kierownicą

Temat 2

 1. Podstawowe rodzaje jednostek napędowych
 2. Rodzaje silników spalinowych
 3. Budowa silnika spalinowego
 4. Parametry charakteryzujące silnik
 5. Układ przeniesienia napędu
 6. Warianty układów napędowych

Temat 3

 1. Budowa i działanie układu kierowniczego
 2. Budowa i działanie układu hamulcowego
 3. Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

 1. Opony diaonalne i radialne
 2. Bieżnik – funkcje i klasyfikacja
 3. Opony letnie i zimowe
 4. Właściwe ciśnienie powietrza
 5. Oznaczenie opon
 6. Amortyzatory i stabilizatory

Temat 5

 1. Instalacja elektryczna
 2. Żarówki motocyklowe
 3. Rozładowanie akumulatora

Temat 6

 1. Czynności obsługowe
 2. Zasady BHP przy pracach obsługowych
 3. Codzienna obsługa pojazdu
 4. Okresowa obsługa układów pojazdu
 5. Wymiana koła
 6. Czystość pojazdu a bezpieczeństwo

DZIAŁ IV – Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 - Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

 1. Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem
 2. Alkohol i inne używki
 3. Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu
 4. Wpływ leków na prowadzenie pojazdu
 5. Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11 - Pierwsza pomoc

Temat 1

 1. System ratownictwa drogowego
 2. Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego
 3. Postępowanie z poszkodowanym
 4. Użycie gaśnicy samochodowej
 5. Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

Materiały dodatkowe

Temat 1

 1. Formalności przed egzaminem
 2. Część teoretyczna egzaminu
 3. Egzamin praktyczny

Temat 2

 1. Wymagania dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy
 2. Nowoczesne metody szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Temat 3

 1. Elektroniczny pobór opłat

Dlaczego u nas kat. C?

Nasza szkoła posiada własny wielkopowierzchniowy plac manewrowy dzięki czemu kierowcy kat. C mogą sobie poćwiczyć prowadzenie samochodu o większej masie jak 3,5 T.

Ponadto wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów przygotowujących do egzaminu w tej kategorii zostało już wielokrotnie docenione przez naszych kursantów.

GWARANCJA! SATYSFAKCJI …

albo godzina GRATIS!

Opinie naszych kursantów

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God

Chciałabym podziękować za przygotowanie do egzaminu Panu Wojciechowi. Dzięki Panu Wojtkowi zdałam za pierwszym razem ☺ Bardzo cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel, jazdy w przyjemnej atmosferze. Gorąco polecam Pana Wojtka!

Martyna God