Podstawowe informacje o kat. C

Prawo jazdy kategoria C – szczegóły

Prawo jazdy kategorii C upoważnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Wymagany wiek: 20 lat i 9 miesięcy.

Wymagana liczba godzin szkolenia:
– teoria: nie mniej, niż 20 godzin szkolnych (po 45 minut)
– praktyka: nie mniej, niż 30 godzin

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego, wzrost bezpieczeństwa drogowego, wzrost świadomości kierowcy, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, obsługa tachografu, mocowanie ładunków, ekonomia jazdy, zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym.

PROGRAM SZKOLENIA KATEGORII „C” W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE TEMATY

DZIAŁ I

Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 – Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

Wstęp

Podział dróg

Elementy drogi

Obszary występowania dróg

Użytkownicy dróg

Pojęcia związane z ruchem pojazdów

Pojazdy w ruchu drogowym

Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

Sposób organizacji ruchu drogowego

Kultura na drodze

Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożadanych

Zasada ograniczonego zaufania

Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 – Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 2

Ruch prawostronny

Włączanie się do ruchu

Wymijanie. Omijanie. Cofanie

Wyprzedzanie

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

Rodzaje skrzyżowań

Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych

Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

Przejazdy kolejowe

Przejazdy tramwajowe

Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

Zachowanie wobec pieszych

Zachowanie wobec rowerzystów

Pojazdy specjalnego przeznaczenia

Kolumna pojazdów

Lekcja 4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

Prędkość bezpieczna

Zachowanie prawidłowego odstępu

Droga zatrzymania

Droga hamowania

Temat 2

Zatrzymanie i postój

Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

Holowanie

Temat 3

Oświetlenie pojazdu

Używanie świateł zewnętrznych

Używanie sygnałów dzwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 – Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

Rodzaje znaków drogowych

Znaki ostrzegawcze

Temat 2

Znaki nakazu

Znaki zakazu

Temat 3

Znaki informacyjne

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki uzupełniające

Temat 4

Znaki drogowe poziome

Temat 5

Sygnały świetlne

Rodzaje sygnalizatorów

Sygnały dawane przez uprawnione osoby

Sygnały dzwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczabne na drodze

Lekcja 6 – Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Prawo jazdy

Uprawnienia wynikające z prawa jazdy

Wydawanie praw jazdy

Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych

Usuwanie pojazdów

Temat 2

Wyposażenie obowiązkowe

Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Rejestracja pojazdu

Karta pojazdu

Przeniesienie własności pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

Dokumenty pojazdu

Dokumenty związane z przewozem drogowym

Czytanie map i planowanie trasy

Temat 4

Normy czasu pracy

Obsługa tachografu

Uprawnienia policji i Inspekcji Transportu Drogowego

Zachowanie podczas kontroli

Mandaty i punkty karne

Temat 5

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Assistance

DZIAŁ II

Technika kierowania pojazdem

Lekcja 7 – Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

Ogólne zasady przewozu towarów

mocowanie ładunków

Ładunki ponadgabarytowe

Załądunek i rozładunek

Przewóz osób w samochodzie ciężarowym

Prowadzenie pojazdu z przyczepą lub naczepą

Jazda w terenie

Uprzywilejowany pojazd ciężarowy

Lekcja 8 – Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

Kabina kierowcy

Widoczność z kabiny kierowcy, lusterka w pojeździe

Przygotowanie do jazdy

Uruchomianie silnika

Kontrolki na desce rozdzielczej

Ruszanie

Utrzymanie kierunku

Kręcenie kierownicą

Temat 2

Technika zmiany biegów

Zmiana biegów w górę

Zmiana biegów w gół

Włączanie się do ruchu

Dobre praktyki podczas zmiany biegów

Jazda do tyłu

Temat 3

Jazda w ruchu miejskim

Parkowanie

Wyprzedzanie

Hamowanie

Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi

Ruszanie na wzniesieniu

Zawracanie

Temat 4

Charakterystyki pojazdów

Pokonywanie zakrętów

Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach

Eco-driving – jazda energooszczędna

Temat 5

Jazda w nocy

Jazda w deszczu

Jazda we mgle

Jazda w zimie

Poślizg – przyczyny i zapobieganie

Jazda w terenie górzystym

Łańcuchy przeciwpoślizgowe

DZIAŁ III

Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

Wiadomości ogólne

Temat 2

Budowa silnika spalinowego

Parametry charakteryzujące silnik

Układ przeniesienia napędu

Temat 3

Budowa i działanie układu kierowniczego

Budowa i działanie układu hamulcowego

Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

Opony diaonalne i radialne

Właściwe ciśnienie powietrza

Oznaczenie opon

Zawieszenie pojazdu

Temat 5

Instalacja elektryczna

Zarówki samochodowe

Temat 6

Zasady BHP przy pracach obsługowych

Codzienna obsługa pojazdu

Okresowa obsługa układów pojazdu

Czystość pojazdu a bezpieczeństwo

DZIAŁ IV

Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 – Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem

Alkohol i inne używki

Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu

Wpływ leków na prowadzenie pojazdu

Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11- Pierwsza pomoc

Temat 1

System ratownictwa drogowego

Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego

Postępowanie z poszkodowanym

Użycie gaśnicy samochodowej

Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

MATERIAŁY DODATKOWE

Temat 1

Formalności przed egzaminem

Część teoretyczna egzaminu

Egzamin praktyczny

Temat 2

Wymagania dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy

Nowoczesne metody szkolenia kierowcó wykonujących przewóz drogowy

Temat 3

Elektroniczny pobór opłat

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO – 20h

Kat. C

2300
4-8 tygodni
  • 20 godz. teorii
  • 30 godz. praktyki
  • Egzamin wewnętrzny
  • Sam. ciężarowy MAN

Zapraszamy do nas!

Zadowoleni kurasnci

Kilka zdjeć z kursów kat. C